كمپانی قدرتمند Fortinet یكی بزرگترین تولید كننده ی انواع فایروال های سخت افزاری و Device ها امنیتی است.
فورتی نت منحصرا بهترین هدف برای دستیابی به امنیت كامل در زمینه های (Firewall, Antivirus, Intrusion Prevention Systems (IPS), VPN, Web Filtering Antispam and Traffic Shaping) می باشد كه تحت نام FortiGate عرضه شده و شامل مدیریت یكپارچه مقابله با تهدیدات امنیتی است.